دسته: فوریتهای پزشکی

با تلاش نظام پرستاری تهران و انجمن فوریتهای پزشکی رخ داد/ بازگشت پرستار اخراج شده نیشابوری به محل کار خود

برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در خصوص اورژانس ۱۱۵ در خط مقدم کرونا با حسین چنارانی پرستار شرکتی اورژانس نیشابور و دکتر ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی به صورت …

فرسودگی شغلی نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی به دنبال افزایش تعداد ماموریتها

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران عنوان نمود: غیر استاندارد بودن تعداد مأموریتها، عدم اجازه استراحت در طول ساعت اداری، فشارهای روانی ناشی از نحوه نظارت بر عملکرد کارکنان، افزایش آمار مأموریتهای غیر اورژانسی و بسیاری از موارد دیگر بر سرعت فرسودگی روحی و جسمی تکنسینهای اورژانس افزوده است.