برچسب: ICU OPEN HEART

دوره‌ آموزشی ICU OPEN HEART

دوره‌ آموزش ICU OPEN HEART

🔴 آموزش هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ برگزار می‌کند: 🔸دوره‌ ICU OPEN HEART مدرس : دکتر علی مرادی دکتری آموزش پرستاری، پرفیوژنیست و کارشناس ارشد ویژه، 20 سال سابقه بالینی در …

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ 0 دیدگاه