برچسب: حق ویژه

مدیر پرستاری بیمارستان مسیح دانشوری: برقراری فوق العاده ویژه در حکم پرستاران سراسر کشور مهمترین خواسته آنهاست

مدیر پرستاری بیمارستان مسیح دانشوری برقراری حق ویژه در حکم پرستاران سراسر کشور را مهمترین خواسته آنها برشمرد و افزود: نزدیک به ۸۰ روز است که بیمارستانهای سراسر کشور درگیر کرونا هستند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 0 دیدگاه