برچسب: اروپا

کشورهای اروپایی برای پرستاران ایرانی تور پهن کرده‌اند

مسؤول آموزش انجمن پرستاری ایران گفت: پرستاران در هر مقطع زمانی با بیماری‌های متعددی رو به رو می‌شوند و هر بار با عشق به کارشان به میدان می‌آیند و فرآیند مبارزه و حفظ سلامت جامعه را پی می‌گیرند.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 0 دیدگاه